THƯƠNG HIỆU HỘI CHỢ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM | "Du lịch trực tuyến, Du lịch Việt Nam hướng tới công nghệ 4.0"

;

BAN TỔ CHỨC HỘI CHỢ VITM HÀ NỘI 2018

Tầng 7, 58 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

ĐT: +84 24 3942 7620 | E: contact@vitm.vn / support@vitm.vn

ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG

Nội Địa : Mrs.Trang 

M: +84 9 3458 8936 | E: contact@vitm.vn

Quốc Tế : Mr.Cương

M: +84 9 8698 9661 | E: support@vitm.vn

THỜI GIAN MỞ CỬA:

* Thứ Năm 29/03

(08:00-18:00): Chỉ dành cho khách mời và khách tham quan thương mại

* Thứ Sáu 30/03 - Thứ Bảy 31/03 - Chủ Nhật 01/04

(08:30-18:00): Mở cửa tự do cho công chúng

 

 

 


 

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ:

- BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

- ỦY BAN NHÂN DÂN TPHÀ NỘI

- HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

- HIỆP HỘI LỮ HÀNH VIỆT NAM - VISTA

- CÔNG TY CỔ PHẦN JV QUỐC TẾ

Copyright © 2018 VITM HÀ NỘI 2018 All Right Reserved.