CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI VITM

Cùng với sự tăng trưởng của cả nước, trong 3 năm qua DLVN đã phát triển mạnh mẽ. Việt Nam được Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đánh giá là quốc gia có tốc độ tăng trưởng trong top đầu của thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển của ngành Du lịch chưa đảm bảo tính bền vững do chưa gắn với việc khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch. Tiêu chí bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu chưa được chú trọng trong các hoạt động du lịch.

Tham gia  kênh Youtube  của VITM để có thêm nhiều thông tin hữu ích khác về chúng tôi 

Để phát triển bề vững, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam cần khai thác hợp lý, có hiệu quả tài nguyên du lịch, góp phần bảo tồn tài nguyên, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, kiềm chế việc gia tăng ô nhiễm ở các điểm du lịch, các cơ sở du lịch, tham gia tích cực các hoạt động giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, đó chính là nội dung cơ bản của mô hình tăng trưởng Xanh của ngành Du lịch,...

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu 2030, Hội chợ VITM 2019 đã chọn chủ đề “Du lịch Xanh”. Tại hội chợ, sẽ có các sự kiện của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội nghề nghiệp và doanh nghiệp liên quan đến khái niệm tăng trưởng Xanh, yếu tố quan trọng cho Du lịch Việt Nam phát triển nhanh và bền vững..

Bên cạnh nội dung trên, cơ hội và thách thức của cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong sự bùng nổ của cách mạng 4.0 cũng tiếp tục là chủ đề được chia sẻ tại VITM

Văn phòng VITM

7th, 58 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam

Tel: +84 24 3942 7620

CHỨNG NHẬN BỞI

- Ministry of Culture, Sports & Tourism [VNAT]

- Ha Noi People's Committee

- Viet Nam Tourism Association [VITA]

TỔ CHỨC

- Viet Nam Society of Travel Agents - VISTA

- JV International

ĐĂNG KÝ & HỖ TRỢ

Trong nước : Mrs.Trang

M: +84 9 3458 8936

E: contact@vitm.vn

Ngoài nước : Mr.Cương

M: +84 9 8698 9661

E: support@vitm.vn