Chương trình khai mạc sự kiện VITMThời gian tổ chức:
Từ 07:00 đến 07:40
Thứ 6, ngày 29 tháng 11 năm 2019

Địa điểm:
Sân khấu ngoài trời
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư -Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ ( CPA )
108 Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ