Danh sách đơn vị có gian hàng tại VITM


# Tên đơn vị Vị trí gian hàng Loại hình kinh doanh Liên hệ
1 Lotte Hotel Hanoi Gian hàng 27, khu vực A1 Khách sạn Đặt lịch