Các đối tác tuyền thông

Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam - VOVTV

Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam, gọi tắt là VOVTV . Tên gọi ban đầu của kênh là Hệ phát thanh có hình Đài Tiếng nói Việt Nam, viết tắt là VOVTV


Tôi muốn đăng ký tham quan

Nắm bắt sự phát triển to lớn của thị trường bằng cách trở thành nhà triển lãm tại triển lãm lai lớn nhất và duy nhất tại Việt Nam.

Bấm vào đây

Tôi muốn đăng ký gian hàng triển lãm

Bạn có phải là một chuyên gia mua sắm du lịch muốn khám phá các biên giới kinh doanh mới? Hãy trở thành người mua tại VITM.

Bấm vào đây

Tôi muốn đăng ký sử dụng dịch vụ phòng hội thảo

Hãy là một nhà lãnh đạo tư tưởng và tham gia các cuộc hội thảo thú vị kéo dài 3 ngày.

Bấm vào đây