Danh sách nhà tài trợ

Bạn đang quan tâm đến việc mình muốn trở thành một nhà tài trợ? Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Đăng ký trở thành nhà tài trợ.

Nhà tài trợ kim cương

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart

Nhà tài trợ Vàng

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart

Nhà tài trợ Bạc

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart

Nhà tài trợ Đồng

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart

Nhà tài trợ Đồng hành

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart

Nhà tài trợ khách sạn

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart

Nhà tài trợ Vận chuyển

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart

Viet Nam Inernational Travel Mart


Tôi muốn đăng ký tham quan

Nắm bắt sự phát triển to lớn của thị trường bằng cách trở thành nhà triển lãm tại triển lãm lai lớn nhất và duy nhất tại Việt Nam.

Bấm vào đây

Tôi muốn đăng ký gian hàng triển lãm

Bạn có phải là một chuyên gia mua sắm du lịch muốn khám phá các biên giới kinh doanh mới? Hãy trở thành người mua tại VITM.

Bấm vào đây

Tôi muốn đăng ký sử dụng dịch vụ phòng hội thảo

Hãy là một nhà lãnh đạo tư tưởng và tham gia các cuộc hội thảo thú vị kéo dài 3 ngày.

Bấm vào đây