Đăng ký gian hàng VITM 2019

Quan tâm đến việc tham gia hội chợ VITM 2019? Chúng tôi cung cấp cho các đơn vị có thể trưng bày, quảng bá sản phẩm của công ty tại các gian hàng của VITM

Bản đăng ký gian hàng VITM Cần Thơ 2019 hiện đã có.

Thật dễ dàng khi bạn chỉ mất vài phút để tải bản đăng ký gian hàng VITM Cần Thơ 2019 và điền ngay trên chính máy tính của bạn, sau đó gửi lại qua email

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin & lời khuyên của chúng tôi trong mục “Tài liệu hướng dẫn”

Hãy gửi bản đăng ký cho chúng tôi qua Email contact@vitm.vn