Diễn đàn

  • Diễn đàn quốc gia: “ Du lịch Việt Nam hướng tới tương lai ”

​​​​​​Diễn đàn “ Du lịch Việt Nam hướng tới tương lai ” là Diễn đàn lớn nhất của Hội chợ, diễn ra tại Hội trường lớn, Cung Văn hóa Hữu nghị từ 08h00 ngày 13/8/2020. Đây là cơ hội để cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch và doanh nghiệp cùng nhau trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến trong việc phá triển du lịch gắn liền với ứng dụng công nghệ 4.0 trong quá trình quản lý , triển khai các hoạt đông kinh doanh du lịch . Tại Diễn đàn, các chuyên gia công nghệ, chuyên gia du lịch trong nước và quốc tế sẽ trao đổi về tương lai của ngành du lịch, về sự chuyển hóa của các dịch vụ du lịch, của ứng dụng công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới trong du lịch. Những nội dung về bảo vệ môi trường, về xu thế phát triển và ứng dụng công nghệ cao vào ngành Du lịch;