Lễ hội ẩm thực quốc tế

Lễ hội ẩm thực Quốc tế sẽ diễn ra trong khuôn khổ của Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2020 với nhiều hoạt động hấp dẫn!