Sơ đồ hội chợ VITM 2019

Sơ đồ Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Cần Thơ 2019 giúp bạn có được cái nhìn tổng thể về vị trí các thành phần chính bao gồm: gian hàng triển lãm, sân khấu, bãi đỗ xe, phòng hội nghị- hội thảo...

Để cập nhật sơ đồ mới nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: contact@vitm.vn

vitm