Đối tượng đăng ký

Các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, vạn chuyển, cung cấp dịch vụ du lịch, điểm đến

Các Cơ quan Quản lý Nhà nước

Các Hiệp hội Du lịch đến từ 20 tỉnh thành và 6 quốc gia/ vùng lãnh thổ

Các diễn giả có chuyên môn trong tất cả lĩnh vực:

  • Lĩnh vực khách sạn
  • Lĩnh vực lữ hành
  • Lĩnh vực vận chuyển
  • Lĩnh vực nhà hàng
  • Điểm tham quan
  • Cơ quan quản lý nhà nước
  • Đơn vị cung cấp du lịch