Đăng ký trở thành Nhà tài trợ

CÁC GÓI TÀI TRỢ

Trở thành nhà tài trợ tại Hội chợ VITM Hà Nội 2024 để có thể tiếp cận và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp của bạn tới hàng chục ngàn khách hàng mục tiêu.

Các gói tài trợ đa dạng, đem đến:

- Cơ hội ĐỒNG HÀNH cùng sự kiện mang tầm khu vực.

- Cơ hội TRUYỀN THÔNG trên các ấn phẩm của chương trình, trên các đối tác truyền thông uy tín của chương trình.

- Cơ hội GIAO LƯU, GẶP GỠ hàng trăm doanh nghiệp lớn, các đối tác trong ngành Du lịch

- Cơ hội QUẢNG BÁ thương hiệu gắn liền với sự kiện.

Đăng ký trở thành nhà tài trợ


VITM Hanoi

VITM starts in:

00 Days
00 Hours
00 Mins
00 Secs