Liên hệ

BAN TỔ CHỨC

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà K, Nhà khách La Thành, 226 Vạn Phúc, Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 24 39427620

Website: vitm@vitm.vn

Quốc tế:

Mr. Cương / Tel: +84 986989661 / Email: support@vitm.vn

Nội địa:

Ms. Trang / Tel: +84 934588936 / Email: contact@vitm.vn

VITM Hanoi

VITM starts in:

00 Days
00 Hours
00 Mins
00 Secs