Lễ vinh danh

Một hoạt động thường niên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu trong ngành du lịch với những thành tựu nổi bật và những đóng góp quan trọng trong ngành du lịch

vitm
vitm
vitm