Ban tổ chức

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

 

Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA)

Hiệp hội Du lịch Việt Nam - VITA là một tổ chức xã hội chuyên nghiệp của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và công dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực Du lịch. Văn phòng trụ sở chính của Hiệp hội nằm ở tầng trệt, tòa nhà K, khách sạn La Thành, số 226 đường Vạn Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Hiệp hội đại diện và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các Thành viên. Ngày nay, Hiệp hội Du lịch Việt Nam có 6 Hiệp hội chuyên nghiệp (Du lịch, Khách sạn, Giáo dục, Golf, Đầu bếp và Hướng dẫn viên) và 41 Hiệp hội tại các tỉnh, thành phố, đưa tổng số thành viên của Hiệp hội lên hơn 5.000 doanh nghiệp và 5.000 cá nhân trong lĩnh vực của ngành du lịch. Hiệp hội tham gia tích cực và có tiếng nói quan trọng trong các hoạt động đa dạng của ngành kinh tế du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) ở địa phương, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội Du lịch ĐBSCL

Hiệp hội Du lịch ĐBSCL là tổ chức xã hội- nghề nghiệp của các cá nhân, tổ chức của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực du lịch thuộc khu vực ĐBSCL và các địa bàn khác có liên quan (sau đây gọi tắt là hội viên) tự nguyện thành lập không vụ lợi, nhằm mục đích: phối hợp các hoạt động của các hội viên để nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá, kinh doanh, dịch vụ, hợp tác quốc tế và phát triển kinh tế trong lĩnh vực du lịch thuộc khu vực ĐBSCL nói riêng và các khu vực khác có liên quan trong phạm vi cả nước nói chung; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên; phát triển nhanh và bền vững ngành các loại hình kinh doanh các sản phẩm du lịch, góp phần xây dựng và phát triển bền vững ngành du lịch Việt Nam nói chung và ngành du lịch ĐBSCL nói riêng, qua đó góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ

 

Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Cần Thơ là một thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam, là thành phố hiện đại và phát triển nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là thành phố lớn thứ 4 cả nước theo quy mô dân số và lớn thứ 5 cả nước theo vai trò và vị thế cũng như quy mô kinh tế. Cần Thơ là Đô thị loại I, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế và giáo dục của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

 

Hiệp hội Lữ hành Việt Nam(VISTA)

Hiệp hội Lữ hành Việt Nam - VISTA là một tổ chức xã hội chuyên nghiệp của các doanh nghiệp vận tải và du lịch, của Hướng dẫn viên du lịch. Hiệp hội Lữ hành Việt Nam là thành viên của Hiệp hội du lịch Việt Nam - VITA. Văn phòng trụ sở chính của nó nằm ở tầng trệt, tòa nhà K, khách sạn La Thành, 226 đường Vạn Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Hiệp hội Lữ hành Việt Nam có khoảng 500 thành viên, là các doanh nghiệp du lịch chủ chốt của Việt Nam, Câu lạc bộ du lịch nước ngoài, Diễn đàn kinh doanh du lịch và Câu lạc bộ hướng dẫn du lịch.