Ban tổ chức

Cơ quan chủ trì Hội chợ

Hiệp hội Du lịch Việt Nam(VITA)

Hiệp hội Du lịch Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 18/2002/QĐ-BNV ngày 25/12/2002 của Bộ Nội vụ. Hiệp hội Du lich Việt Nam là thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) từ tháng 8/2004. Tháng 4/2004 Hiệp hội Du lịch Việt Nam gia nhập Hiệp hội Du lịch Đông Nam Á (ASEANTA) có trụ sở tại Kuala Lumpur (Malaysia)

Hiệp hội Du lịch Việt Nam(VITA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) ở địa phương, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ

Cơ quan bảo trợ

Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Cần Thơ là một thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam, là thành phố hiện đại và phát triển nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là thành phố lớn thứ 4 cả nước theo quy mô dân số và lớn thứ 5 cả nước theo vai trò và vị thế cũng như quy mô kinh tế. Cần Thơ là Đô thị loại I, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế và giáo dục của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Cơ quan tổ chức

Hiệp hội Lữ hành Việt Nam(VISTA)

Hiệp hội Lữ hành Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp phi chính phủ phi lợi nhuận của những người và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành và hướng dẫn, vận chuyển khách du lịch tại Việt Nam. Hiệp hội có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Society of Travel Agents, viết tắt là VISTA

Hiệp hội Lữ hành Việt Nam(VISTA)