Tài liệu hướng dẫn

Lưu ý: Đối với Danh sách khách sạn có giá ưu đãi:

- Đối tượng áp dụng: đại biểu, doanh nghiệp tham dự Hội chợ VITM Cần Thơ 2023

- Thời gian áp dụng: 30/12 - 03/12/2023

Để biết thêm thông tin về Tài liệu hướng dẫn, vui lòng liên hệ:

- BTC VITM: Ms. Trang / 0934588936 / contact@vitm.vn

- Nhà thầu chính: Mr. Phúc / 0986.988.887 / info.vovmedia@gmail.com

VITM Hanoi

VITM starts in:

00 Days
00 Hours
00 Mins
00 Secs