CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI VITM

Ngày 28/11/2019

18:00 - 21:00

Gala Dinne

Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL Cần Thơ

Địa điểm: Khách sạn

Ngày 29/11/2019

07:00 - 07:40

Lễ Khai mạc Hội chợ

Đơn vị thực hiện: BTC

Địa điểm: Sân khấu ngoài trời

07:45 – 08:30

Lễ Khai mạc Hội chợ

Địa điểm:Nhà triển lãm

09:00 - 12:00

Diễn đàn Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long 2019

Đơn vị thực hiện: Ban Kinh tế TW VITA UBND TP. Cần Thơ

Địa điểm: KS Mường Thanh

08:00 - 19:30

Liên hoan ẩm thực

Đơn vị thực hiện: VICA, Sở VHTTDL Cần Thơ

Địa điểm: Nhà A2, A3 (ngoài trời)

16:30 - 19:30

Biểu diễn văn hóa truyền thống Việt Nam và Quốc tế

Đơn vị thực hiện: VICA, Sở VHTTDL Cần Thơ

Địa điểm: Sân khấu ngoài trời

Ngày 30/11/2019

08:00 - 11:00

Hội thảo Giới thiệu sản phẩm du lịch Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Đơn vị thực hiện: VITA, HHDL ĐBSCL

Địa điểm: Hội trường CPA

08:00 - 19:30

Liên hoan ẩm thực

Đơn vị thực hiện: VICA, Sở VHTTDL Cần Thơ

Địa điểm: Nhà A2, A3 (ngoài trời)

16:30 - 19:30

Biểu diễn văn hóa truyền thống Việt Nam và Quốc tế

Đơn vị thực hiện: BTC

Địa điểm: Sân khấu ngoài trời

Ngày 01/12/2019

08:00 - 19:30

Liên hoan ẩm thực

Đơn vị thực hiện: VICA, Sở VHTTDL Cần Thơ

Địa điểm: Nhà A2, A3 (ngoài trời)

07:30 - 11:30

City tour giới thiệu du lịch thành phố Cần Thơ cho đại biểu, doanh nghiệp, báo chí tham gia hội chợ

Đơn vị thực hiện: Sở VHTTDL Cần Thơ

Địa điểm: Tỉnh Cần Thơ

16:30 - 18:00

Lễ vinh danh các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu ngành Du lịch Việt Nam – Khu vực ĐBS Cửu Lon

Đơn vị thực hiện: VITA

Địa điểm: Hội trường CPA

18:00 - 19:30

Lễ Bế mạc Hội chợ

Đơn vị thực hiện: BTC

Địa điểm: Hội trường CPA

16:30 - 19:30

Biểu diễn văn hóa truyền thống Việt Nam và Quốc tế

Đơn vị thực hiện: BTC

Địa điểm: Sân khấu ngoài trời