Trở thành nhà tài trợ

Hãy tham gia VITM của bạn một bước nữa và phân biệt bạn với đối thủ cạnh tranh.

Danh mục tài trợ bao gồm từ phương tiện quảng cáo, sự kiện đặc biệt, tài sản thế chấp in, quảng cáo trực tuyến đến quan hệ công chúng. Nhìn vào tài liệu tài trợ để biết thêm thông tin.

Nhà tài trợ VITM

Các cơ hội Thương hiệu và Tài trợ khác nhau cho phép bạn nâng cao sự hiện diện của triển lãm thương mại và đáp ứng các nhu cầu kinh doanh cụ thể.

Liên hệ với nhóm Tài trợ của chúng tôi tại support@vitm.vn để được cung cấp tài trợ và quảng cáo tùy chỉnh.

Quyền lợi nhà tài trợ: Xem chi tiết tại đây

Đăng ký trở thành nhà tài trợ


VITM Hanoi

VITM starts in:

00 Days
00 Hours
00 Mins
00 Secs