Các đối tác tuyền thông

VITM hân hành đồng hành cùng với các đối tác truyền thông

Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam - VOVTV

Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam - VOVTV

Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam là đài phát thanh quốc gia trực thuộc Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có nhiệm vụ truyền tải thông tin, góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam - VOVTV

Tạp chí VietNam Traveller

Điểm hẹn thú vị của những ai yêu thích du lịch và tìm kiếm những góc nhìn trải nghiệm trên những cung đường xa bất tận.

VITM Hanoi

VITM starts in:

00 Days
00 Hours
00 Mins
00 Secs