Thư viện ảnh

Thư viện ảnh VITM qua các năm, lữu trữ những hình ảnh tuyệt đẹp của các đơn vị/cá nhân tham gia hội chợ. Hãy cùng ngắm nhìn và lan tỏa những hình ảnh này ngay nhé! Chúng tôi lưu những hình ảnh tuyệt vời của các bạn tại đây:

VITM Hanoi

VITM starts in:

00 Days
00 Hours
00 Mins
00 Secs